Rimeco Aktieselskab sælger sine Kolding-aktiviteter til HJHansen Recycling Group

Genvindingsvirksomheden HJHansen Recycling Group overtager havnepladserne på Kolding Havn fra Rimeco Aktieselskab, der har valgt at specialisere sig yderligere i genvinding og forædling af metal, jern, elektronik og kabler.

Rimeco Aktieselskab har i mange år haft opsamlings- og afskibningspladser til jern- og metalskrot flere steder i Europa. Nu frasælger virksomheden sine danske aktiviteter inden for indsamling af jern- og stål-skrot kvaliteter til HJHansen Recycling Group.

Klaus Peter Riggelsen, administrerende direktør hos Rimeco Aktieselskab, siger: ”Vi har valgt at frasælge indsamling og udskibning af jernskrot, fordi vi kan se, at branchen konsoliderer sig. Vi har i forvejen et mangeårigt og godt samarbejde med HJHansen Recycling Group, og vi finder det naturligt at videregive det, vi har opbygget i Kolding, til dem. Vi, Rimeco Aktieselskab, forsvinder jo ikke fra branchen, og kan nu i stedet henvise til HJHansen Recycling Group, når vi får henvendelser om indsamling af jernskrot i Danmark.”

Rimeco Aktieselskab vil uforandret drive sin virksomhed fra Aabenraa, hvor man på bl.a. Ensted Industrihavn har sine anlæg til behandling og sortering af jern-, metal-, elektronikskrot samt kabel recycling. Samtidigt fortsætter Hals Metal Recycling A/S, hvor der modtages og miljørigtigt forarbejdes komplekse jern og metalfraktioner, som bly, transformere, kabler og kompressorer.

Ifølge Mogens Bach Christensen, administrerende direktør i HJHansen Recycling Group, er der synergier mellem kajpladserne i Kolding og HJHansen Recycling Groups eksisterende kajpladser i Aalborg, Aarhus, Fredericia, Korsør, Prøvestenen og Odense. ”Pladserne har en strategisk god placering for os, da vi hos HJHansen Recycling Group ønsker at forkorte og effektivisere vores logistiske flow – det både kommer miljøet og vores leverandører til gode”

Sammen med pladserne overtager HJHansen Recycling Group også personalet tilknyttet Kolding Havn, der skal fortsætte deres ekspertise og gode relation til havn, leverandører mv.

HJHansen Recycling Group og Rimeco Aktieselskab forventer at udbygge og videreudvikle det i forvejen meget fine samarbejde til fordel for begge selskaber over de kommende år.

For yderligere information, kontakt venligst:

Mogens Bach Christensen,

Adm. Direktør i HJHansen Recycling Group
Tlf: +45 21 48 57 10 / mbc@hjhansen.dk

Klaus Peter Riggelsen

Adm. Direktør i Rimeco Aktieselskab
Tlf: +45 40 11 28 82 / kpr@rimeco.dk

Fakta om HJHansen Recycling Group (H. J. Hansen Recycling A/S)

HJHansen Recycling Group er en af Danmarks største genvindingsvirksomheder, der udover forarbejdning og genanvendelse af jern- og metalskrot, også oparbejder kabler, miljøbehandler biler, er eksperter inden for nedbrydning af vindmøller og metalkonstruktioner, genanvendelse af råstoffer samt håndtering af elektronikskrot. Virksomheden har hovedsæde i Odense, og på de nu 25 lokationer i Danmark og Sverige beskæftiges 240 personer.

HJHansen Recycling Group havde i det seneste regnskabsår en omsætning på DKK 3,7 milliarder.

H.J. Hansen Koncernen tæller også H.J. Hansen Vin. Virksomheden er grundlagt som en købsmandshandel i centrum af Odense i 1829. Koncernen er ejet af Jens Hempel-Hansen som er 4. generation i Hempel-Hansen familiens ejerskab.

Fakta om Rimeco (Rimeco Aktieselskab)

Fra sit hovedsæde i Aabenraa har Rimeco drevet genanvendelsesvirksomhed siden 1888, hvor de fokuserer på genvinding og forædling af metal-, jern-, elektronik-skrot og kabelrecycling, herunder forarbejdning af komplekse fraktioner, som bly, transformere, kabler og kompressorer.

Rimeco tæller også Hals Metal Recycling A/S.

Rimeco er en familieejet virksomhed, der nu ejes af 5. Generation, Klaus Peter Riggelsen.

Klaus Peter Riggelsen, Rimeco Aktieselskab tv. og Mogens Bach Christen, HJHansen Recycling Group th.